Trim 2016

Trimsesongen er snart i gong. Vi satsar på at klyppekorta er i sal etter Kjeringi Open.

Klyppekort kan då kjøpast hjå Leikanger Bokhandel AS og Erling Røysum AS.

  • Kort for alle 20 trimpostane til kr 100.
  • Kort for 30 klypp (Trim 30) for dei som vil gå på nokre av postane, fleire gonger til kr 50.

Flotte premiar blir trekt etter sesongen mellom innleverte kort.

Nytt: Eigen trekning for barn fødd i 2001 og seinare blant Trim 30-kort med minimum 20 klypp. Hugs å skriva fødselsåret på kortet før innlevering i haust!

Byggmeister Langeteig & Volldal AS og Sogn Røyr AS er med på laget. I år er planen at Syril Trim vil bruke midlar på å merke opp ein del stiar.